алармени системи
Проектиране, доставка и монтаж на сигнално охранителни системи. Гаранционна поддръжка, ремонт на алармени системи.
Свързване към СОТ.
видеонаблюдение
Проектиране, доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение. Поддръжка и ремонт на системи за видеонаблюдение.

пожароизвестяване
Проектиране, доставка и монтаж на системи за пожароизвестяване. Поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване.