алармени системи DSC           PARADOX    Други
www.dsc.com
контролни панели   клавиатури   датчици

DSC PC585
Контролен панел
4-8 зони
PC585
   
- до 8 клавиатурни зони
- до 8 безжични зони(модул РС5132)
- 2 програмируеми изхода
- един наблюдаван изход за сирена
- 38 кода за достъп
- буфер за 128 събития

DSC PC1565
Контролен панел
6-8 зони
PC1565
   
- до 8 зони ; 2 PGM
- до 8 безжични зони (модул РС5132)
- един наблюдаван изход за сирена
- PCLINK за свързване с компютър
- 2 разпределения
- буфер за 128 събития

DSC PC5008
Контролен панел
6-32 зони
PC5008
   
- 8 напълно програмируеми зони
- до 32 безжични зони(модул РС5132)
- 2 PGM разширяеми до 8 с PC5208
- PCLINK за свързване с компютър
- 38 кода за достъп
- буфер за 128 събития

DSC PC5010
Контролен панел
8-32 зони
PC5010
   
- 8 до 32 зони - жични и безжични
- до 14 PGM
- PCLINK за свързване с компютър
- 2 разпределения
- 38 кода за достъп
- буфер за 128 събития

DSC PC5020
Контролен панел
8-64 зони
PC5020
   
- 8 до 64 зони - жични и безжични
- 4 PGM разширяеми до 14
- PCLINK за свързване с компютър
- 8 разпределения
- 38 кода за достъп
- буфер за 256 събития
 
DSC PC1555
8-зонова
LED клавиатура
PC1555
   
- 5 програмируеми клавиатурни функции
- LED индикатори: Ready, Armed, System
- задно осветени бутони
 

DSC PC5508
8-зонова
LED клавиатура
PC5508
   
- 5 програмируеми клавиатурни
функции
- LED индикатори: Ready, Armed,
Trouble, Memory, Bypass, Fire,
Program
- задно осветени бутони

DSC LCD5500
LCD клавиатура
 
LCD5500
   
- дисплей с 2 реда по 32 знака
- усилване на осветеност и контраст
- многоезична - бутон за превключване между езиците
- 5 програмируеми функционални бутона

DSC PC5501
LCD клавиатура
с икони
PC5501
   
- 5 програмируеми клавиатурни функции
- усилване на осветеност и контраст
- LED индикатори: Ready, Armed, Trouble
- задно осветени бутони

DSC PC5516
16-зонова
LED клавиатура
PC5516
   
- 5 програмируеми клавиатурни
функции
- LED индикатори: Ready, Armed,
Trouble, Memory, Bypass, Fire,
Program
- задно осветени бутони

DSC PC5532
32-зонова
LED клавиатура
PC5532
   
- 5 програмируеми клавиатурни
функции
- LED индикатори: Ready, Armed,
Trouble, Memory, Bypass, Fire,
Program
- задно осветени бутони
 
DSC BRAVO2
PIR датчици
за движение
BRAVO2, 3, 4
   
- обработка на PIR сигнала на много
нива
- датчици с нисък собствен шум
- температурна компенсация
 
 

DSC BRAVO5
360° PIR датчик
за движение
BRAVO5
   
- обработка на PIR сигнала на много
нива
- датчици с нисък собствен шум
- температурна компенсация
 
 

DSC BRAVO6
PIR датчик
за движение
BRAVO6
   
- обработка на PIR сигнала на много нива
- датчик с нисък собствен шум
- температурна компенсация
- невъзприемчивост към домашни животни

DSC FORCE2
PIR/Микровълнов
датчик
FORCE2
   
- цифрова обработка на
микровълновия сигнал
- обработка на PIR сигнала на много
нива
- висока защитеност от радиовълни
чрез повърхностен монтаж

DSC ACUITY
Цифров датчик за
счупване на стъкло
ACUITY
   
- отлично уляване на звук при ниски
звукови нива и разстояния до 12 м.
- цифрова обработка на сигнала
- висока защита срещу статично
електричество
 

DSC MERIDIAN
Фотоелектричен
датчик за дим
MERIDIAN
   
- обработка на сигнала на много
нива
- надеждно детектиране при всички
посоки и скорости на дима
- проверка на чувствителността от
потребителя